Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW


w dniu 22.06.2018r. (piątek)


Zakończenie roku szkolnego

 PRZYWOZY – na godz. 8.15 do kościoła

 

1) CHRZANOWICE

720     w Gertrudowie wszystkie przystanki (wsiadają uczniowie SP z Chrzanowic i PG w Gomunicach )

750   wyjazd spod szkoły w Chrzanowicach uczniów PG

800    przystanek w Słostowicach – p. Dorota Szafrańska

 

2) KOCIERZOWY – WĄGLIN - PIASZCZYCE

730    (odjazd z Piaszczyc) Wąglin- Kocierzowy – Kletnia

– p. Agnieszka Drozdek

 

ODWOZY

 

1) CHRZANOWICE

1045     (odjazd z Gomunic) Słostowice – Chrzanowice

1110   szkoła Chrzanowie  (zabiorą SP Chrzanowie i odwóz po wszystkich przystankach dzieci z SP z Chrzanowic i PG z Gomunice)

– p. Dorota Szafrańska

 

 

2) KOCIERZOWY – WĄGLIN - PIASZCZYCE

1045    (odjazd z Gomunic) Kletnia - Kocierzowy – Wąglin- Piaszczyce - p. Ewa Madejczyk

 

Witamy wszystkich na stronie internetowej

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gomunicach!!!

Mamy nadzieję, że zamieszczone na niej informacje okażą się przydatne

i ciekawe. Jednocześnie zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony.


Zapraszamy !!!

 

 

 

 

 


 

Każdy z nas słyszał o legendarnym żeglarzu i odkrywcy jakim był Vasco da Gama. Jako pierwszemu człowiekowi na świecie udało się pożeglować z Europy do Indii, opływając Afrykę dookoła, dzięki czemu powstał nowy morski szlak handlowy.

Rocznica powrotu Vasco da Gamy z wyprawy do Indii
czytaj więcej
 • Klauzula informacyjna

Gomunice, dnia 25.05.2018r.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Łyś zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem danych osobowych u Administratora e-mail: iod@uggomunice.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą

na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) oraz przepisów wykonawczych

i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa

 1. podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.

 2. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • prawo usunięcia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.

przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa

 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustaw kompetencyjnych.

  

14 czerwca 2018 r. w "małej" szkole odbył się finał kolejnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Decyzją  jury w składzie :

pani wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gomunicach  Izabela Świątkowska, pani Dorota Pałyszka, pani Dorota Jamrozik i Amelia Olborska przewodnicząca Małego Samorządu Szkolnego,  laureatami tegorocznych zmagań wokalnych w klasach I-III  zostało pięcioro uczniów.

V Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej już za nami!
czytaj więcej
Mateusz Lesiak, Adrianna Grobel i Julia Kopcik reprezentowali naszą szkołę w XIV Edycji Konkursu Matematycznego "Olimpijskie potyczki matematyczne" organizowanego przez PSP nr 3 w Radomsku. Do drugiego etapu z najlepszym wynikiem zakwalifikował się Mateusz Lesiak. Po rozwiązaniu trudnych finałowych zadań Mateusz zdobył II miejsce!!! Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
czytaj więcej

II miejsce w konkursie "Elektrosprzęt w dobre ręce" organizowanym przez PGK Radomsko!

czytaj więcej

Pliki do pobrania