PRZEDSZKOLE

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » PRZEDSZKOLE

Drodzy  Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!     

Informujemy, że na podstawie art.30 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.1579, poz.1948) w związku z art.204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 r poz.60) i ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 59) oraz zgodnie z zarządzeniem                  Nr 10 /2018 Wójta Gminy Gomunice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice od 30.03.2018r. do 13.04.do godz.15.00 przyjmujemy wnioski o przyjęcie dziecka do Pubicznego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym    w Gomunicach.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola   od dnia 21.03.2018r. do 28.03.2018r mogą składać u wychowawców deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Szczegółowych  informacji udziela dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gomunicach oraz znaleźć je można w zakładce „Dla rodziców” .

 

Pliki do pobrania